Przejdź do treści

Oferta

Terapia seksuologiczna

Terapia psychologiczna

Terapia on-line

Warsztaty/ szkolenia

„W wyniku psychoterapii pacjent nie staje się lepszym człowiekiem, nie staje się doskonalszy ani szlachetniejszy w swoich potrzebach i pragnieniach, nie otrzymuje nowej osobowości, nie nabywa umiejętności zabezpieczających go przed kłopotami życiowymi. W wyniku psychoterapii pacjent staje się bardziej świadomym tego, jaki jest i tego, co przeżywa. Staje się bardziej świadomy własnych pragnień i własnych zobowiązań, własnych możliwości i ograniczeń. Staje się bardziej świadomy tego, jaki jest świat, w którym żyje, jacy są ludzie , co najbliżsi i ci, z którymi musi współdziałać w realizacji swoich celów”
Czesław Czabała
Czynniki leczące w psychoterapii